Home >> Professionals >> NVKG >> Vacatures >> Klinisch geriater / Spaarne Gasthuis

Klinisch geriater / Spaarne Gasthuis

Klinisch geriater / Spaarne Gasthuis

Functie: 
Klinisch geriater
% FTE: 
0,8 FTE
Vacature per: 
maandag, 1 januari, 2018
Ziekenhuis: 
Spaarne Gasthuis
Locatie / plaats: 
Hoofddorp/Haarlem
Reageren voor: 
vrijdag, 1 september, 2017
Reden vacature: 
Uitbreiding
Huidige klinische geriaters : 

6 geriaters, 1 chef de clinique, 8 arts-assistenten, 2 HAIO’s , 2 SOG i.o., co-assistenten en 1 verplegingswetenschapper

Wij zoeken/wij bieden: 

De vakgroep Geriatrie
Ouderenzorg is een speerpunt voor het Spaarne Gasthuis. Er is een centrum voor ouderengeneeskunde in de breedste zin van het woord. Het specialisme op locatie Haarlem Zuid bestaat uit een geriatrische unit en een chirurgisch-geriatrische unit voor postoperatieve behandeling van kwetsbare chirurgische patiënten (22 bedden). Er is een diagnostisch onderzoekscentrum met als onderdelen een algehele triage poli, valpoli, geheugenpoli en poli pre-operatieve screening. Tevens is er een multidisciplinair consultteam geriatrie aanwezig met veel proactieve tussenkomst bij opgenomen kwetsbare ouderen.
Op de locatie Hoofddorp is een Geriatrische Trauma Unit (GTU; 6-8 bedden), waarbij in samenwerking met de vakgroepen orthopedie en chirurgie oudere patiënten met een heupfractuur worden behandeld. Er is een consultdienst en er zijn poliklinieken o.a. speciaal voor de geriatrische oncologie, geheugenscreening en valpoli. In Hoofddorp zullen alle functies worden “uitgerold”, behoudens een klinische afdeling. In Hoofddorp is het oncologisch centrum van het Spaarne Gasthuis gevestigd. Er is veel aandacht en belangstelling voor de geriatrische oncologische patiënt. Op locatie Haarlem Noord vinden poliklinische activiteiten plaats.
Vanuit de Value Based Health Care principes zal de ouderenzorg dienen als speerpunt om de zorg vanuit de kwetsbare oudere te gaan regelen in het hele Spaarne Gasthuis.

De vakgroep is zeer actief bezig met wetenschappelijk onderzoek. Er is een nauwe samenwerking met de vakgroepen neurologie, psychiatrie, chirurgie en ICU. Naast deze interne activiteiten vindt consultatie plaats in de verpleeghuisinstellingen in de regio. De vakgroep participeert al geruime tijd in het opleiden van aio’s huisartsgeneeskunde, specialisten ouderengeneeskunde en co-assistenten. Er is een opleiding voor de Klinische Geriatrie. Tevens is er opleiding in het aan het ziekenhuis verbonden psychiatrisch ziekenhuis InGeest.

De functie
De vakgroep geriatrie (6 geriaters, 1 chef de clinique, 8 arts-assistenten, 2 HAIO’s , 2 SOG i.o., co-assistenten en 1 verplegingswetenschapper) is een dynamische groep die zich inzet voor optimale geriatrische zorg in het SG en daarbuiten. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze, naast een (bijna) afgeronde opleiding tot klinisch geriater/internist ouderengeneeskunde, enthousiast zijn en actief willen participeren in het verder ontwikkelen van de ouderengeneeskunde in de regio. Affiniteit met opleiden van arts-assistenten en co-assistenten is vanzelfsprekend. De vakgroep geriatrie werkt in dienstverband en wordt beloond conform AMS.

Uw profiel
Kandidaten die bezig zijn met een promotie of deze succesvol hebben afgerond en wetenschappelijk onderzoek willen blijven bedrijven genieten de voorkeur. Affiniteit met oncologisch geriatrische zorg gezien de landelijke ontwikkelingen qua betrokkenheid van de geriater hierin strekt eveneens tot aanbeveling. Ook moet belangstelling aanwezig zijn om de zorg van de ouderen in het SG op een heel nieuwe wijze te gaan inrichten. (vanuit VBHC principes).

Wijze solliciteren /informatie : 

Belangstellenden worden uitgenodigd een sollicitatiebrief, voorzien van een Curriculum Vitae, uiterlijk 1 september a.s. te richten aan:

Spaarne Gasthuis, t.a.v. dr. P.W.C. van Barneveld, voorzitter raad van bestuur via: rvbwerving&selectie@spaarnegasthuis.nl

Nadere inlichtingen over de functie is te verkrijgen bij Dr. C. J. Kalisvaart, medisch manager, telefoonnummer (023 - 22) 43317

Website ziekenhuis: 
www.spaarnegasthuis.nl